POLITYKA PRYWATNOŚCI


Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów firmy Alarm Serwis Marek Godek, w tym Klientów Sklepu, działającego pod adresem www.alarmowesystemy.com.
2. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO będzie Alarm Serwis Marek Godek, 38-400 Krosno , ul. Składowa 11B,  NIP: 684-177-51-51, Regon: 371145308.
3.    Sprzedający przestrzega przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych zasad ochrony prywatności Klientów.

Zakres i cel zbieranych danych
4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów zbieranych w celu:
  a.    realizacji Zamówienia składanego za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Sklepu
  b.    sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu, w tym zbieranych automatycznie w toku składania Zamówienia i wizyty w Sklepie;
  c.    obsługi Konta Klienta w Sklepie;
5. W celu rejestracji Konta Klienta Sprzedający zbiera następujące dane Klienta:
    imię i nazwisko, adres e-mail, hasło do konta.
6. W celu realizacji Zamówienia Sprzedający zbiera następujące dane Klienta:
kraj, imię nazwisko/nazwa odbiorcy, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres e-mail, telefon), numer NIP.
7. Usługodawca/Sprzedający oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 6 i 7 powyżej, oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia lub rejestracji Konta Klienta.
8. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia składanego za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Sklepu, sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu oraz obsługi Konta Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę/Sprzedającego w celu:
  a.    sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług Klientom Sklepu,
  b.    obsługi procesu rejestracji oraz logowania do Konta Klienta w Sklepie,
  c.    ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  d.    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  e.    tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
  f.    dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów,
9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
  a. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
  b. wysyłania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).
10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies.
11. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym adres IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.
12. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta.
Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze stron internetowych Sklepu, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Sklepu,
c. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu,
d. personalizację przekazów marketingowych,
e. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
W Sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy/Sprzedającego, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy/Sprzedającego.
13. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.
Prawa i obowiązki Usługodawcy/Sprzedającego
14. Usługodawca/Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
15. Usługodawca/Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, z podmiotami świadczącymi na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem.
16. Usługodawca/Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym niż określonym w pkt 16 powyżej podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie, na podstawie zawartych pisemnych umów . Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności kurierom, ubezpieczycielom, Pośrednikom kredytowym/finansowym, Pożyczkodawcom, instytucjom finansowym.
Prawa i obowiązki Klienta
17. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-maila na adres sklep@alarmowesystemy.com.
18. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: sklep@alarmowesystemy.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, lub zadzwonić pod numer telefonu 134321310 i poinformować o cofnięciu zgody, lub kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać pisemną informacje na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
19. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
20. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu Internetowego.
Zabezpieczenie danych
21. Usługodawca/Sprzedający oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: sklep@alarmowesystemy.com

Śledź nas na Facebooku